Het team

Het team

Pedagogische ondersteuning

 Directie: François Moury

Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het Opvangtehuis:

 • Beheer van de goederen: gebouwen, rollend materieel, meubilair…
 • Economisch beheer: uitgaven volgens het budget van de Raad van Bestuur.
 • Administratief: secretariaat, post, rapporten, formaliteiten…
 • Opvang- en accommodatie
 • Sociaal:
  • Externe betrekkingen: met de autoriteiten: Rechtbank, OCMW, Jeugdhulp, politie, Kind en Gezin, gemeentebesturen, ziekenhuizen….
  • Personeel (inclusief stagiairs en vrijwilligers): aanwerving en ontslag, uurroosters, bezoldiging volgens de Dienst Jeugdhulp, controle en evaluatie van het ..
  • Kinderen: verloop, pedagogisch evenwicht, nieuwkomers en vertrekkers, relaties onderhouden met iedereen die in contact komt met de kinderen
  • Algemeen beheer: Evaluatie en analyse van de globale werking van het Opvangtehuis als pedagogische onderneming, onderzoek, vooruitzichten, projecten, evaluaties,…

Onderwijsteam

 • Ons onderwijsteam bestaat uit negen mensen met verschillende achtergronden (opvoeder, maatschappelijk werker, psycholoog). Het is een gemengd team.
 • Het onderwijsteam werkt met een garantsysteem. Voor elk kind benoemt de directeur twee garanten die nauw met elkaar samenwerken. Samen vormen zij de “spil” van het sociaal-pedagogisch werk. Zij zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van de zorg voor het kind. De sociale garant is verantwoordelijk voor de relaties met de biologische familie, de therapeuten en de rechtbank en alles wat daarmee te maken heeft. De educatieve garant is verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind in de ruimste zin van het woord (het opstellen van passende educatieve programma’s, emotioneel en materieel welzijn…). Een van de twee garanten wordt ook wel de schoolgarant genoemd. Die staat in voor de band het kind en zijn/haar school, en zal toezien op het goede verloop van de opleiding van het kind.
 • De psycholoog is verantwoordelijk voor het sociale gedeelte.
 • De hoofdopvoeder: naast zijn werk als opvoeder is hij verantwoordelijk voor het pedagogische gedeelte.

Secretariaat

De secretaresse is een directiesecretaresse: ze is de administratieve assistente van de directeur, secretaresse van de Raad van Bestuur, secretaresse van de vzw “De vrienden van het Opvangtehuis”, secretaresse van de arts.

Housekeeping

De schoonmaak- en onderhoudsploeg zorgt voor het koken, de was en het onderhoud van de lokalen.

Dokter

Een geconventioneerde arts staat in voor de medische zorg in het tehuis.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram