Het team

Het team

Directiepersoneel

  • Directie: François Moury
  • Psycholoog – verantwoordelijk voor het sociale gedeelte : Ariane Pionet
  • Coördinator – verantwoordelijk voor het pedagogische gedeelte : Nathalie Staelen

Onderwijsteam

  • Ons onderwijsteam bestaat uit negen mensen met verschillende achtergronden (opvoeder, maatschappelijk werker, psycholoog). Het is een gemengd team.
  • Het onderwijsteam werkt met een garantsysteem. Voor elk kind benoemt de directeur twee garanten die nauw met elkaar samenwerken. Samen vormen zij de “spil” van het sociaal-pedagogisch werk. Zij zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van de zorg voor het kind. De sociale garant is verantwoordelijk voor de relaties met de biologische familie, de therapeuten en de rechtbank en alles wat daarmee te maken heeft. De educatieve garant is verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind in de ruimste zin van het woord (het opstellen van passende educatieve programma’s, emotioneel en materieel welzijn…). Een van de twee garanten wordt ook wel de schoolgarant genoemd. Die staat in voor de band het kind en zijn/haar school, en zal toezien op het goede verloop van de opleiding van het kind.
  • De psycholoog is verantwoordelijk voor het sociale gedeelte.
  • De hoofdopvoeder: naast zijn werk als opvoeder is hij verantwoordelijk voor het pedagogische gedeelte.

Executive Assistant

De executive Assistant is een directiesecretaresse: ze is de administratieve assistente van de directeur, secretaresse van de Raad van Bestuur, secretaresse van de vzw “De vrienden van het Opvangtehuis”, secretaresse van de arts.

Housekeeping

De schoonmaak- en onderhoudsploeg zorgt voor het koken, de was en het onderhoud van de lokalen.

Dokter

Een geconventioneerde arts staat in voor de medische zorg in het tehuis.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram