De vrienden

De vrienden

sigleAMA

In maart 1979, kort na de opening van het Opvangtehuis, werd de vzw “De Vrienden van het Opvangtehuis” opgericht. Die biedt financiële steun zodat het Opvangtehuis zijn sociaal-educatieve taak serener kan vervullen. Het hoofddoel is om het Opvangtehuis actief te steunen door het werven van fondsen. Zo zamelen de Vrienden giften in bij huwelijken en begrafenissen. Of ze organiseren sportevenementen of feesten ten voordele van het tehuis. De Vrienden verstrekken ook intrestvrije leningen. De “Vrienden van het Opvangtehuis”  nemen ook verschillende praktische taken op zich en dragen zo bij aan de goede werking van het Opvangtehuis. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een kind vergezellen naar een doktersafspraak of een therapiesessie, of ze laten het kennismaken met handvaardigheid, tekenen, computers… Ook versturen ze de “Petite Revue”   of uitnodigingen voor avondfeesten en ze verzamelen geschenken voor de tombola.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram