Het project

Het project

Het Opvangtehuis vangt zeventien jongeren op: jongens en meisjes van achttien maanden tot achttien jaar.

 

Hoofddoel : 

”Kinderen of adolescenten een thuis geven wanneer een probleem alleen kan worden opgelost door een plaatsing op korte, middellange of lange termijn.”

 •  Ervoor zorgen dat kinderen door volwassenen (ouders, autoriteiten…) die over hun leven beslissen, worden gehoord en gerespecteerd.
 • Binnen onze mogelijkheden ouders helpen om zich betrokken te voelen bij de evolutie van hun kind, ondanks hun scheiding. Met hen en het kind samenwerken om, indien mogelijk, opnieuw een gezin te kunnen vormen.
 • De kinderen helpen om zichzelf te ontwikkelen en een eigen modus vivendi te Zo kunnen ze hun plaats innemen in de maatschappij zoals wij die beleven en voor zichzelf opkomen.

Belangrijkste middelen :

 •  Ons (psycho-socio-pedagogisch) team onderhoudt nauwe banden met het biologische of pleeggezin, de autoriteiten, scholen en “mensen die in contact staan met het kind”.
 • Het is essentieel dat er veel met het kind wordt gepraat: het lijkt ons logisch dat zelfs de beste oplossing tot niets zal leiden als het kind die oplossing zelf niet
 • De volwassenen in het team worden met de grootste zorg geselecteerd. Aangezien zij echte menselijke relaties met de kinderen hebben, is hun persoonlijkheid erg belangrijk. Ze worden dan ook gekozen op basis van hun bekwaamheid, hun drang om doorlopend bij te leren en hun vermogen om liefde te uiten en elk kind als uniek te beschouwen.
 • Het Opvangtehuis mag geen concentratie worden van alleen maar kinderen die in te zware situaties leven: op die manier kan het pedagogisch doel niet ten volle worden bereikt.
 • Het groepsleven is een institutionele realiteit. Aangezien kwantiteit hierbij niet te rijmen is met kwaliteit, proberen wij het aantal kinderen zo dicht mogelijk bij dat van een groot gezin te Door administratieve verplichtingen is ons minimumaantal vastgesteld op vijftien kinderen.
 • Wanneer het gaat over tolerantie en flexibiliteit, sluiten individualisering en samenleven elkaar echter niet uit. De individuele behoeften kunnen immers bewust voorrang krijgen op de noden van de groep. Bepaalde moeilijkheden blijven uiteraard bestaan, ze maken deel uit van de
 • Wij zoeken manieren om zo natuurlijk mogelijk te Daarom geven we er de voorkeur aan dat iedereen tijd buiten doorbrengt: met hobby’s, vrienden of andere bezigheden (wat ook nodig is om in contact te blijven met de sociale werkelijkheid). We laten de kinderen niet opgroeien onder een glazen stolp waar alles wat ze nodig hebben zomaar komt aanwaaien. Daarom kiezen we ervoor om, net zoals iedereen, gebruik te maken van de bestaande sociale infrastructuur en dat zowel op het gebied van school als van vrijetijdsbesteding, lichamelijke of geestelijke gezondheid…Tegelijk moeten de inrichting en de sfeer van het huis wel voldoende warmte bieden zodat de kinderen niet elders op zoek gaan naar ontspanning of manieren om zich goed te voelen.
 • Jongeren profileren zich naar de buitenwereld toe als individuen en niet als leden van een groep: ze creëren hun eigen omgeving (vrienden, verplichtingen, hobby’s…).
 • We leren kinderen en jongeren om hun verantwoordelijkheid op te nemen (in functie van hun leeftijd). Hiervoor praten we met hen over hun ervaringen en de sociale situatie zodat ze, wanneer ze met hun realiteit worden geconfronteerd, beter in staat zijn om die te overwinnen en ermee om te gaan.
 • De duur van het verblijf varieert van situatie tot De duur van de plaatsing is echter geen criterium voor succes.
 • Voor ons team is een plaatsing in het Opvangtehuis geen doel op zich. Het Opvangtehuis is een plek waar kinderen zich thuis kunnen voelen zolang er geen betere oplossing is. Wij zoeken elke dag actief naar dergelijke oplossingen en baseren ons hiervoor op de behoeften van de kinderen. Als er een alternatief voor de plaatsing is gevonden, beginnen we met de voorbereidingen voor de volgende

In een notendop : 

 •  Een gastvrij, educatief, persoonlijk
 • Een springplank naar de toekomst, waar de volwassenen de jongeren begeleiden, oriënteren en de nodige troeven aanreiken om zich volledig te kunnen ontplooien.
 • Een “thuis” waar iedereen uniek is en meetelt.

 

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram